News & Announcement

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 1)

สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เพื่อช่วยลดปัญหา และอุปสรรคในการเรียน อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง จำนวนทั้งหมด 4 ทุน กับโครงการ “ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1”

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
2. เป็นผู้ที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
3. เป็นผู้ที่ร่วมกิจกรรมกับทางคณะ และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
4. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจและศักยภาพในการเรียน
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

เสื้อ POLO สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ// จำหน่ายราคาตัวละ 250 บาท

เสื้อ POLO สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ// จำหน่ายราคาตัวละ 250 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) --> พี่ๆ น้องๆ คนไหนสนใจสามารถสั่งซื้อโดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อกลับ และจำนวน (ลงในโพสนี้ หรือกล่องข้อความ),,เพื่อสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการติดต่อกลับหน่ะคับ!! หมายเหตุ..ไซส์เสื้อแยกเป็นชาย-หญิง หน่ะคับ

สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 29 ปี ซึ่งคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรกที่เกิดขึ้นมากับมหาวิทยาลัยรังสิต และ มีบัณฑิตที่จบการศึกษาตั้งแต่รุ่นแรกถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมาก ทางศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจกลุ่มหนึ่งจึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งสมาคม ศิษย์เก่าฯขึ้น และได้จัดตั้งสำเร็จใน วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลในการติดต่อ

สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit University Business Alumni Association
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารประสิทธิรัตน์ ห้องคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Email : info@rsubaa.com

ติดต่อเรา

Email: info@rsubaa.com

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่าฯ